Un corredor fiable, senyals en línia i un robot!
Millor que per separat!
Comença a guanyar
ENLLAÇ

Un robot de negociació, també conegut com a robot de divises o sistema de comerç automatitzat (Automated Trading System, ATS), és un programari dissenyat per executar automàticament operacions comercials en mercats financers com el mercat de divises.

El robot de negociació es basa en regles i algorismes de negociació predefinits que li permeten analitzar les dades del mercat, determinar els punts d'entrada i sortida del comerç, gestionar riscos i executar operacions sense la necessitat de la presència constant d'un comerciant. Això permet als comerciants automatitzar la seva estratègia comercial i evitar influències emocionals a l'hora de prendre decisions.

Els experts en robòtica solen basar-se en diversos tipus d'anàlisi, com ara tècnic anàlisi, fonamental anàlisi o una combinació dels dos enfocaments. Poden utilitzar diversos indicadors, models i mètodes estadístics per prendre decisions comercials.

És important tenir en compte que, tot i que els assessors experts poden ser eines útils per automatitzar el comerç i millorar l'eficiència, no garanteixen beneficis i no poden substituir completament el comerç manual. Els resultats del comerç amb robots experts poden dependre de la configuració, l'estratègia i les condicions del mercat, per la qual cosa és important estudiar i provar acuradament el robot abans d'utilitzar-lo en comptes reals.

Robots comercials populars

Valoració dels millors sistemes comercials
Obre en una finestra nova
logotip abi signals 180x90 Vés >>>
botó d'autocriptura 180 90 Vés >>>
abi Vés >>>

Com funciona un expert en divises

Expert en robots de divises (robot de divises) funciona sobre la base de regles i algorismes predefinits que determinen el seu comportament en el mercat de divises. Aquí teniu un exemple general de com funciona un robot expert en divises:

 1. Recollida de dades: el robot recopila i analitza dades del mercat, com ara cotitzacions de parells de divises, volums de negociació i altres factors en temps real. Pot utilitzar l'anàlisi tècnica, l'anàlisi fonamental o un enfocament combinat per obtenir informació sobre l'estat actual del mercat.
 2. Presa de decisions: a partir de les dades recollides i dels algorismes integrats, el robot pren decisions sobre entrar al mercat (obrir una posició) o sortir del mercat (tancar una posició). Això pot incloure la definició de punts d'entrada i sortida, nivells de stop loss i take profit, mides de posició i altres paràmetres.
 3. Execució d'operacions: Quan el robot decideix entrar o sortir d'una posició, envia automàticament l'ordre corresponent a la plataforma de negociació. Això permet al robot obrir i tancar posicions automàticament sense la participació directa del comerciant.
 4. Gestió del risc: un robot de divises sol incloure la gestió del risc, el que significa que pot establir automàticament stop losses per limitar les pèrdues potencials i aplicar estratègies de gestió de diners.
 5. Monitorització i actualització: el robot supervisa constantment les condicions del mercat i actualitza les seves decisions d'acord amb els canvis. Pot analitzar noves dades, ajustar paràmetres estratègics o fins i tot decidir sortir completament del mercat en cas de condicions desfavorables.

És important tenir en compte que cada robot expert en divises pot tenir els seus propis algorismes i paràmetres únics que determinen el seu comportament. A més, l'eficàcia i els resultats del robot poden dependre de l'estratègia escollida, la configuració i les condicions del mercat. Provar i optimitzar un robot abans d'utilitzar-lo en comptes en directe és un pas important per garantir que sigui fiable i compleixi els vostres objectius comercials.

Avantatges dels experts en divises

expert en divises

Els experts en divises (robots de divises) tenen diversos avantatges que els fan atractius per als comerciants. Aquests són alguns d'ells:

 • Automatització comercial: els experts en divises us permeten automatitzar el procés de negociació. Els robots poden treballar les 24 hores del dia, els 7 dies del dia, sense interrupcions, a diferència d'un comerciant que requereix descans i son. Això permet al comerciant evitar oportunitats perdudes al mercat i ampliar significativament les seves oportunitats de guanys.
 • Elimina els factors emocionals: els robots no es veuen afectats per emocions com la por o la cobdícia que poden afectar un comerciant i la seva presa de decisions. Els experts en divises es guien per regles i algorismes predeterminats, que exclouen la subjectivitat i les influències emocionals del procés comercial.
 • Velocitat i precisió: els robots són capaços de processar grans quantitats de dades i realitzar operacions a l'instant. Poden respondre a les condicions canviants del mercat en temps real i executar ordres amb alta velocitat i precisió. Això us permet aprofitar els mercats que canvien ràpidament i reaccionar a les oportunitats comercials a mesura que sorgeixen.
 • Sistemàtic i coherent: els experts en divises treballen segons regles i estratègies predeterminades. Això els permet mantenir-se coherents en la presa de decisions i seguir una estratègia comercial sense desviar-se. Els comerciants poden optimitzar i provar els robots per assegurar-se que compleixen els objectius i el perfil de risc establerts.
 • Capacitat de backtesting i optimització: els comerciants poden utilitzar les dades històriques i la funció de backtesting per provar el rendiment i la fiabilitat de l'expert en divises. Poden optimitzar els paràmetres del robot i provar el seu rendiment en diferents períodes de temps i condicions de mercat.

És important tenir en compte que l'ús d'experts en divises també té les seves limitacions i riscos. Els resultats del rendiment passat del robot no garanteixen resultats futurs, i un comerciant ha de tenir cura a l'hora de triar i configurar un expert en divises. Es recomana provar i supervisar el robot amb un compte real abans d'utilitzar-lo completament.

Desavantatges dels experts en divises

Malgrat els avantatges, els experts en divises també tenen alguns desavantatges i limitacions. Alguns d'ells s'enumeren a continuació:

 • Dependència del programari: el treball d'un expert en divises depèn completament del correcte funcionament del programari. En cas d'error o error del programa, és possible que el robot no funcioni correctament o que deixi de funcionar. Per tant, cal un programari fiable i un seguiment constant del seu funcionament.

 • Limitació en la presa de decisions: els experts en divises treballen sobre la base de regles i algorismes predeterminats. No poden adaptar-se a situacions de mercat noves o inesperades. Si canvien les condicions del mercat o es produeixen esdeveniments que no estaven previstos en el programa del robot, el seu rendiment pot patir.

 • Dependència de les dades històriques: les dades històriques són necessàries per optimitzar i ajustar un expert en divises. Tanmateix, el rendiment passat no garanteix beneficis futurs. Els mercats poden canviar i un robot que ha funcionat bé en el passat pot no coincidir amb les condicions actuals del mercat.

 • Es requereix un seguiment constant: tot i que els experts en divises automatitzen el comerç, encara requereixen un seguiment constant per part del comerciant. El seguiment del funcionament del robot i la comprovació del seu rendiment, així com la realització de manteniment i actualitzacions de programari, requereixen temps i atenció.

 • Risc de problemes tècnics: problemes tècnics com ara talls d'Internet o fallades de corrent poden afectar el funcionament d'un expert en divises. En cas de fallades imprevistes, el robot pot perdre la connexió amb el servidor comercial o no poder realitzar les operacions necessàries.

És important recordar que l'ús reeixit d'experts en divises requereix una configuració, proves i una gestió adequada del risc. Els comerciants han de ser conscients dels possibles inconvenients i riscos associats a l'ús d'experts en divises i prendre les mesures adequades per mitigar-los.

Eficiència dels experts en divises

detalls del robot expert

L'eficàcia dels experts en divises pot variar en funció de diversos factors. Aquests són alguns d'ells:

 • Qualitat de l'estratègia: la qualitat i eficàcia de l'estratègia en què es basa l'expert en divises juga un paper important. Una estratègia ben dissenyada i provada pot mostrar resultats consistents en diferents condicions de mercat. Els comerciants haurien de prestar atenció a l'elecció de l'estratègia per assegurar-se que s'adapti als seus objectius i estil comercial.
 • Paràmetres i configuracions: els paràmetres i la configuració correctes d'un expert en divises poden afectar significativament el seu rendiment. La configuració òptima del robot pot requerir proves i optimització de les dades històriques per determinar els valors òptims dels paràmetres. Els comerciants han d'estar disposats a invertir temps i esforços a personalitzar el robot per obtenir millors resultats.
 • Condicions del mercat: l'èxit d'un expert en divises també depèn de les condicions actuals del mercat. Els mercats de divises poden estar subjectes a canvis, volatilitat i esdeveniments inesperats que poden afectar el rendiment del robot. Per tant, és important fer un seguiment regular del mercat i analitzar-ne les condicions per assegurar-se que el robot s'ajusta a les tendències i condicions actuals.
 • Gestió del risc: una gestió eficaç del risc és una part integral de l'èxit del comerç amb experts en divises. Els robots s'han de configurar amb nivells d'aturada de pèrdues, nivells de presa de beneficis i mides de posició per minimitzar les pèrdues potencials i gestionar el risc. Calcular el nivell òptim de risc i aplicar estratègies de gestió de diners són aspectes importants per assolir l'èxit a llarg termini com a expert en divises.
 • Actualització i seguiment: els experts en divises requereixen actualitzacions i seguiment periòdics. Els comerciants han d'estar preparats per actualitzar el robot d'acord amb els canvis del mercat o del programari. També és important controlar contínuament el rendiment del robot i prendre les mesures oportunes quan sigui necessari.

És important tenir en compte que el rendiment dels experts en divises pot variar segons els diferents operadors i condicions del mercat. El que pot funcionar per a un comerciant pot no funcionar per a un altre. Per tant, es recomana dur a terme proves i un seguiment exhaustius del robot abans del seu ús complet en un compte real.

Total

Com a resultat, els experts en divises són una eina per automatitzar el comerç al mercat de divises. Tenen els seus propis avantatges, com ara la capacitat d'automatitzar el comerç, l'eliminació de factors emocionals, la rapidesa i precisió en l'execució de les comandes, així com la presa de decisions sistemàtica. Tanmateix, també tenen alguns inconvenients, com ara la dependència del programari, la presa de decisions limitada, la dependència de dades històriques, l'exigència d'un seguiment constant i el risc de problemes tècnics.

L'eficàcia dels experts en divises depèn de diversos factors com la qualitat de l'estratègia, la configuració correcta dels paràmetres, les condicions actuals del mercat i la gestió del risc. Els comerciants han de seleccionar i configurar acuradament un assessor expert en divises, provar i supervisar el seu rendiment i estar atents a les actualitzacions i els canvis del mercat.

En definitiva, l'èxit amb l'ús d'experts en divises depèn de la competència i l'experiència del comerciant. L'ús de robots ha de ser una decisió conscient i els comerciants han d'estar preparats per assumir la responsabilitat dels resultats i prendre les mesures adequades per minimitzar els riscos.

recomanat
 • corredors de qualificació

  corredors de qualificació

 • Classificació de robots Forex

  Classificació de robots Forex

 • robot Abi

  robot Abi

 • Robot criptogràfic Autocrypto-Bot

  Robot criptogràfic Autocrypto-Bot

 • estratègia

  estratègia

 • horari

  Visc en línia horari

 • llibres

  llibres

autocrypto bot ru 728х90

Vols una estratègia rendible d'Anna?